Baggrund og erfaring

Mit navn er Henrik Noes Piester, jeg er 41 år og bor i Troense på Sydfyn med min kone og to børn. Til daglig arbejder jeg som chefkonsulent i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

Erhvervserfaring

Min erhvervserfaring omfatter både den private sektor og den offentlige sektor. Jeg har fx arbejdet som chefanalytiker på Teknologisk Institut og Oxford Research, hvor jeg har udarbejdet erhvervspolitiske analyser og rådgivet offentlige kunder, blandt andet Europa-Kommissionen.

 Jeg har også arbejdet som embedsmand i Erhvervsstyrelsen med fokus på iværksætteri og vækstpolitik, grøn omstilling og internationale forhold. I den forbindelse var jeg en del af det team, som varetog forhandlingerne om COSME-programmet i Bruxelles under det danske EU-formandsskab i 2012.

International erfaring

Jeg har været Erhvervsstyrelsens repræsentant i en række internationale organisationer, blandt andet OECD Working Party on SMEs and Entrepreneurship, Styregruppe for Prioritetsområdet Innovation under EU’s Østersøstrategi og Nordisk Embedsmandskomité for Erhvervspolitik og Innovation under Nordisk Ministerråd.

I 2015 var jeg medlem af styregruppen for et OECD Review af SMV- og iværksætterpolitik i Israel og jeg har i en årrække fungeret som international koordinator for Prioritetsområdet SME under EU’s Østersøstrategi.

Frivilligt arbejde

Jeg er meget aktiv i lokale foreninger og bestyrelser. Jeg er blandt andet formand for foreningen Restart Svendborg, som arbejder for at fremme vækst, beskæftigelse og udvikling i Svendborg Kommune. Jeg sidder også i bestyrelsen for Fonden De Unge Raske, som hjælper børn og unge med sorg og mistrivsel som følge af dødsfald eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Endelig er jeg med i bestyrelsen for Venstre i Svendborg og for Spillestedet Harders i Svendborg.

Uddannelse

Min uddannelsesmæssige baggrund omfatter en kandidatgrad i Statskundskab og en mastergrad i Europæisk Politik.