Mærkesager

Mine mærkesager er: Klima og miljø, vækst og lokal udvikling samt et stærkere europæisk samarbejde om migration, bekæmpelse af terrorisme og internationale sikkerhedstrusler.

 

Klima og miljø: En ambitiøs indsats for klima og miljø er afgørende for at skabe gode og trygge levevilkår for vores børn og børnebørn. Vi skal derfor investere massivt i grøn energi og grøn teknologi, og vi skal fremme den grønne omstilling i landbruget og transportsektoren. Vi skal også arbejde for en cirkulær økonomi, hvor vi genanvender fx plastik i stedet for at smide det ud eller brænde det. En vigtig pointe er, at EU står for 10% af den globale udledning af CO2, mens resten af verden står for 90%! Det betyder at vi skal bruge EU's globale handelsaftaler og udviklingsstøtte til at presse resten af verden til at reducere deres CO2-udledning - ellers når vi ikke den politiske målsætning om et CO2-neutralt samfund senest i 2050.  

 

Vækst og lokal udvikling: Der er brug for at styrke vækst, iværksætteri og udvikling på Fyn og her kan EU spille en afgørende rolle fx gennem investeringer i den digitale infrastruktur og transportinfrastrukturen. Vi skal også gøre det nemmere for fynske virksomheder og organisationer at søge om og administrere EU-midler til vækst og lokal udvikling. Endelig skal vi arbejde for at reducere administrative byrder for virksomheder og her er det helt afgørende at give EU-lovgivningen et serviceeftersyn.  

 

Et stærkere europæisk samarbejde om migration, terrorbekæmpelse og sikkerhedstrusler: EU skal sikre de ydre grænser og koordinere en hurtig og ordentlig behandling og hjemsendelse af migranter. EU skal også forebygge migrationspres gennem investeringer i og krav til lande i Afrika og Mellemøsten. Vi skal IKKE have en EU-hær, men terrorisme og den globale sikkerhedspolitiske situation gør det nødvendigt at styrke det europæiske forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde. NATO udgør stadig en hjørnesten i Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik, men vi skal sammen med de øvrige EU-medlemsstater kunne agere uafhængigt af NATO, ikke mindst når det gælder regionale forhold og trusler.

Henrik Noes Piester: En ambitiøs indsats for klima og miljø er afgørende for at skabe gode og trygge levevilkår for vores børn og børnebørn.